Persondata

For at kunne gennemføre din ordre/service sag, samt for at sikre at vores arbejde udføres, som ønsket (bla. via en efterfølgende kundetilfredshedsundersøgelse fra Care1 / number1service eller tredjemand), bedes du altid oplyse navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse. Dine oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer/ydelser du har købt i minimum 5 år jf.dansk lovgivning.


Care1 / number1service A/S er ansvarlig i omgang og opbevaring af persondata og sikrer atdatabehandlingen sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven

Jævnfør persondataloven har du ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, samt at ønske sletning af persondata, hvilket Care1 / number1service A/S vil efterleve, medmindre dette er i strid med gældende lovgivning